Biuro Rachunkowe Badania Sprawozdań Finansowych

adres

Strona Główna

6307037897

4326896599

Cennik

Dojazd

Przydatne linki

Ministerstwo Finansów

ZUS

7035306099

 

Witamy na stronach naszego Biura

Firma nasza powstała w 1992 roku i jest prowadzona przez biegłego rewidenta.
Firma jest uprawniona do badania sprawdozdań finansowych na mocy Uchwały wydanej w roku 1996 przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie.
Na ogólnopolskiej liście podmiotów uprawnionych do badania jesteśmy wpisani pod numerem 1372.

Nasze biuro świadczy usługi audytorskie i księgowe, doradztwa podatkowego, kadrowo-płacowe dla podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalnosci i wielkości, także stowarzyszeń i fundacji. Ofertę współpracy kierujemy do Zarządów, Właścicieli firm, którzy chcieliby zajmować się przede wszystkim działalnością i rozwojem własnych firm i nie ponosić odpowiedzialności za:

Na życzenie, przyjmujemy pełnomocnictwo w sprawach podatkowych oraz reprezentowanie klienta wobec urzędów skarbowych. Gwarantujemy Państwu rzetelne i fachowe wykonywanie powierzonych zadań.
Bieżąco pomagamy w podejmowaniu efektywnych i bezpiecznych decyzji zarządzania finansami przedsiębiorstwa, sporządzamy sprawozdania i analizy. Ponosimy pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne uchybienia w prowadzeniu ksiąg i ewidencji.
Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności W pracy kierujemy się przede wszystkim troską o dobro klienta, o zaufanie, wzajemny szacunek i wolę sukcesu.

Siedziba biura mieści się przy ulicy Dąbrowskiego 15/3 w Iławie

Przestronny lokal zapewnia nam pracę i obsługę naszych klientów w spokojnej atmosferze i na odpowiednim poziomie. Oferujemy atrakcyjne promocje.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.