Informace o zaøízení

Cisco Unified IP Phone CP-7942G ( SEP002699EE96CE )

4796528654
Konfigurace sítì
Statistiky sítì
   unapt
   (317) 405-8791
   Sí»
Logy zaøízení
   Protokoly konzoly
   Výpisy jádra
   3026222282
   (806) 308-4585
Statistiky datového toku
   Tok 1
   Tok 2
   Tok 3
   Tok 4
   (210) 303-9177
Adresa MAC002699EE96CE
Název hostSEP002699EE96CE
Èíslo tel. v adr.9512745
ID zavedené apl.jar42sccp.9-4-2ES26.sbn
ID zavedeného systémutnp42.8-3-1-21a.bin
Verze*SCCP42.9-4-2SR3-1S*
Revize hardwaru11.0
Sériové èísloFCH134681XA
Model telefonuCP-7942G
Indikace èekající zprávy
UDIphone
Cisco Unified IP Phone 7942G, Global
CP-7942G
V06
FCH134681XA
Èas22:16:53
Èasové pásmo
Datum07.03.17
Volná pamì» systému6034080
Volná pamì» zásobníku Java2804600
Volná pamì» fondu Java543048
Re¾im FIPS je povolenNe